توضیحات

دستگاه کاهنده تلفات اکتیو تک فاز با بهره برداری از تکنولوژی EGE ، موجب کاهش ۱۰ درصدی در مصرف انرژی اکتیو سیستم برق در مکان هایی با ظرفیت ۵ الی ۲۵ آمپر و یا در موارد سفارشی در ظرفیت های بالاتر می شود. EGE بدون در نظرگرفتن نوع بار و تاثیر منفی بر روی مولفه های کیفیت توان ، تلفات موجود در سیستم برق را به حداقل رسانده که به تبع آن میزان توان اکتیو درخواستی از شبکه توزیع کاهش می یابد . از این رو می توان کاهش هزینه های ناشی از مصرف انرژی اکتیو در طول یک دوره را ، به عنوان یکی از چندین ویژگی استفاده از این دستگاه در نظر گرفت.

مزایا

 • 1- کاهش تلفات سیستم
 • 2- کاهش دمای سیستم
 • 3- افزایش بازده و طول عمر لوازم الکتریکی
 • 4- بهبود جریان الکتریکی جاری شده در سیستم برق
 • 5- کاهش هزینه قبض ارسالی بین 10 الی 20 درصد
 • 6- کاهش تلفات هارمونیک
 • 7- عدم تغییر مولفه های کیفیت توان ( ولتاژ و فرکانس )
 • 8- اندازه و حجم کوچک دستگاه
 • 9- بدون نیاز به تعمیر و نگهداری
 • 10- طول عمر بالای دستگاه
 • 11- عدم تغذیه و تزریق جریان به سیستم برق ( ولتاژ تغذیه)